SİTE HARİTASI   |  TR  |  ENG  |  ARB  |
 
 
 
 
 
 
 
Ürünlerimiz
SIĞIR SÜT YEMLERİ
 
YILDIZ Sığır Süt Yemi
 
KAYMAK Sığır Süt Yemi
 
NEHİR Sığır Süt Yemi
 
ENDER Sığır Süt Yemi
 
TAHILMİX-S Sığır Süt Yemi
SIĞIR BESİ YEMLERİ
KÜÇÜKBAŞ YEMLER
KUZU-BUZAĞI YEMLERİ
KANATLI YEMLER
 
 
 
PELET 
YILDIZ Sığır Süt Yemi
(21-2900)

 ..:: Özellikleri ve Avantajları ::..

● Yüksek verimli sağmal süt sığırlarının beslenmesinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

● Bilgisayarda hazırlanmış dengeli bir rasyona sahiptir.

● Yüksek performansı karşılayabilecek şekilde formüle edilmiştir.

● Yüksek verimli süt sığırlarının doğum öncesi ve doğum sonrasını sağlıklı şekilde geçirmesi, kızgınlığı (boğasamayı) düzene sokması için gerekli katkılarla desteklenmiştir.

● En fazla yem alımına uygun lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

●  Sütün kalitesini ve kuru madde miktarını yükseltir.

● Süt ineklerinin uzun süre ile yüksek seviyede (pik seviyesinde) kalmasını sağlar.

● Doğum sonrası ortaya çıkan yıpranma ve kayıpları hızla telafi etmeye yardımcı içeriğe sahiptir.

● Asidozisten korunmak için tampon maddelerle güçlendirilmiştir.

● Rumen (işkembe) mikrobiyel aktivitesini uyarır.

● Kaliteli kaba yemlerle birlikte kullanıldığında ideal bir karışım sağlar.


..:: Kullanım Şekli ::..
● Hayvan beslemede, yemden yeme  geçişe önem verilmeli ve en az 7-10 gün içinde eski yem ile yeni yem ile yeni yem yavaş yavaş artırılıp karuştırılarak yapılmalıdır.

● Neba Kaymak sığır süt yemi günde an az 2-3 öğünde eşit periyotlarla ve günün aynı saatlerinde yedirilmelidir.

● Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmeleri sağlanmalı, bunun için otomatik suluklar kullanılmalı ya da sulamanın serbest olmadığı durumlarda günde en az üç kere su verilmelidir.

● Doğumdan 21 gün önceden başlayarak düvelerin kullandığı Neba Düve Yemi, Neba Sığır Süt Yemi ile (kaba yem proğramına ve süt verimine göre) kademeli olarak değiştirilir. Doğumdan önce verilen yemler doğuma 12-14 gün kalınca tamamıyla Neba Kaymak Sığır Süt Yemi ile yer değiştirmiş olmalıdır.

● Doğumdan sonraki bir hafta on gün içinde Neba Kaymak Sığır Süt Yemleri günde 0,5 kg.' dan fazla olmamak şartı ile kademeli olarak arttırılır. En üst seviyede süt verimine ulaşılana kadar 0,5 kg. artırmaya devam edilir.
   Eğer hayvan başına ilave edilen günde 0,5 kg. yem, süt verimini 2-3 gün içinde daha ileriye yükseltmez ise, en
   uygun yemleme düzeyine ulaşılmış demektir. Bu yem artırımı her 1 kg yem için en az 2 lt süt arttıkça
   yapılmalıdır. Süt verim artışının durmasından sonraki yem ölçüsüne ilave 1-2 kg. yem verilmelidir.

● Sağım döneminin 4. veya 5. ayından sonra süt üretimindeki düşmeye bağlı olarak verilen süt yemi miktarı kademeli olarak düşürülür. (2 lt Süte 1 kg yem) Vücut kondisyon puanı olması gerekenin altında ise verilen yem miktarı düşürülmez ve hayvanın doğru vücut kondisyon puanına gelmesi sağlanır.

   

Süt Verimi

(Kg/Gün)

 

 

YILDIZ

Mısır Silajı

Saman

 

20

8

15

4 - 6

 

25

10

20

4 - 6

 

30

12

20

4 - 6

 

35

13

25

4 - 6